Kalkulator BMI

BMI (ang. Body Mass Index, inaczej wskaźnik Queteleta II) to wskaźnik obliczany przez iloraz masy ciała w kilogramach oraz kwadratu wysokości (wzrostu) w metrach. Wyznaczenie zależności między wzrostem a wagą pomaga określić zagrożenie związane z wystąpieniem niektórych chorób związanych z niedowagą i nadwagą. Na przykład, im wyższy wskaźnik BMI, tym większe ryzyko wystąpienia nadciśnienia tętniczego, choroby niedokrwiennej serca czy cukrzycy typu II. Z drugiej strony, zbyt niski wskaźnik BMI (o wartości 16-17), może wskazywać na ciężkie choroby takie jak anoreksja czy przewlekłe zapalenie trzustki.

Stopień odżywienia organizmu został pogrupowany na kilka przedziałów:

< 16,0 – wygłodzenie
16,0–16,99 – wychudzenie (spowodowane często przez anoreksję lub inną ciężką chorobę)
17,0–18,49 – niedowagę
18,5–24,99 – wartość prawidłową
25,0–29,99 – nadwagę
30,0–34,99 – I stopień otyłości
35,0–39,99 – II stopień otyłości (otyłość kliniczna)
≥ 40,0 – III stopień otyłości (otyłość skrajna)

Uważa się, że jako pierwszy proporcjonalność wzrostu i wagi zbadał belg Adolf Quetelet, który słusznie zauważył, że masa ciała człowieka wzrasta proporcjonalnie do kwadratu jego wysokości. Wskaźnik BMI zaczął być powszechnie używany w latach 70. XX wieku i do dzisiaj jest wykorzystywany przez wiele organizacji oraz osoby indywidualne do określenia własnego indeksu masy ciała. Światowa Organizacja Zdrowia wykorzystuje wskaźnik Queteleta II w badaniach stanu zdrowia pewnych określonych populacji. Indeks w przypadku badania masowego jest dużo bardziej wymierny niż przy interpretacji jednostkowej.

Wskaźnik BMI oblicza się tak samo dla kobiet jak i mężczyzn, należy jednak pamiętać, że wskaźnik nie jest rekomendowany dla niektórych osób. BMI nie pokarze faktycznego stanu rzeczy u dzieci, kobiet w ciąży oraz sportowców. Dla tych ostatnich wyniki mogą być szczególnie przekłamane. Osoby wysportowane, dobrze zbudowane, o dużej masie mięśniowej i niewielkiej masie tłuszczowej mogą być, według wskaźnika BMI, zaklasyfikowania nawet jako osoby otyłe. Gęstość mięśni jest trzykrotnie większa niż gęstość tkanki tłuszczowej, dlatego osoby o tej samej masie ciała mogą wyglądać diametralnie różnie, tak samo różnić się będzie ich stan zdrowia i ryzyko wystąpienia niektórych chorób. W celu poprawnego określenia stanu swojego organizmu należy dodatkowo zbadać zawartość procentową tkanki tłuszczowej w organizmie oraz obliczyć wskaźnik WHR (ang. Waist to Hip Ratio) określający proporcję obwodu talii do obwodu bioder.