Ciąża

Karta przebiegu ciąży – PDF, DOC

Karta przebiegu ciąży (karta ciąży) to podstawowy dokument, jaki otrzymuje kobieta spodziewająca się dziecka na jednej z pierwszych wizyt lekarskich.

Kartę wystawia lekarz ginekolog po potwierdzeniu ciąży i przy każdej kolejnej wizycie czy kontroli jest sukcesywnie uzupełniana. Zawiera najważniejsze informacje dotyczące przebiegu ciąży, jak również wszystkie wyniki badań przeprowadzonych w czasie jej trwania.

Jak wygląda karta przebiegu ciąży?

W Polsce wzór karty przebiegu ciąży nie jest standaryzowany, nie ma jednego określonego wyglądu, jednak obowiązują pewne zasady i warunki, które muszą być spełnione, aby karta była ważna. Karty wydawane w poszczególnych placówkach medycznych i lekarzy mogą mieć różne wzory i znacznie różnić się wyglądem, ale treść dokumentu pozostaje niemal taka sama.

Na pierwszej stronie muszą znaleźć się informacje niezbędne, takie jak:

  • imię i nazwisko,
  • data urodzenia,
  • numer PESEL,
  • adres zamieszkania,
  • przewidywany termin porodu
  • data ostatniej menstruacji.

Pamiętaj, aby regularnie pojawiać się na wizycie w gabinecie lekarskim z częstotliwością co 4 tygodnie do 32 tygodnia ciąży, co 2 tygodnie od 32 do 36 tygodnia i co tydzień od 36 tygodnia aż do rozwiązania. To niezwykle ważne, żeby uzupełniać dane szczegółowo i systematycznie, ponieważ karta przebiegu ciąży stanowi podstawowe i główne źródło informacji o stanie zdrowia matki i dziecka oraz o przebiegu całej ciąży.

Przeczytaj również: Dni płodne i niepłodne

Podczas każdej wizyty lekarz zapisuje w karcie datę spotkania i tydzień ciąży oraz wszystkie pozyskane podczas wizyty informacje i wyniki badań tworząc krok po kroku historię ciąży.

Karta przebiegu ciąży – kompendium wiedzy na temat zdrowia mamy i dziecka

Na podstawie oryginalnego pisemnego wyniku badania lekarz powinien zapisać do karty ciąży grupę krwi matki (czasem również ojca), informacje o wcześniejszych porodach, ciążach, poronieniach i aborcjach (w przypadku pierwszej ciąży ginekolog wpisze przekreślone kółeczko). W karcie przebiegu ciąży muszą zostać zawarte informacje na temat zdrowia matki i dziecka. O stanie zdrowia matki będą świadczyły wyniki badań, np. krwi i moczu, pomiar ciśnienia czy waga oraz dodatkowo informacje na temat chorób przewlekłych. O stanie zdrowia dziecka będą świadczyć na przykład jego wzrost i waga, czy wyniki badania USG.

W standardowej karcie przebiegu ciąży powinna również znaleźć się rubryka na wpisanie informacji takich jak na przykład, kiedy po raz pierwszy matka odczuła ruchy dziecka.

Oznaczenia stosowane w karcie przebiegu ciąży

Karta ciąży jest prowadzona przez lekarza począwszy od pierwszej lub drugiej wizyty ciężarnej. O przebiegu ciąży informują umieszczone na dokumencie następujące oznaczenia:

Oznaczenie używane w karcie przebiegu ciąży Wyjaśnienie
LMP lub OM termin ostatniej miesiączki
HBD lub TC tydzień ciąży
TP, PTP lub EDD  termin porodu (przewidywany)
TNW data następnej wizyty
RR ciśnienie tętnicze krwi
HCB lub Hb poziom hemoglobiny (białko krwi)
WBC lub L  liczba białych krwinek
RBC lub E liczba czerwonych krwinek
PLT  liczba płytek krwi
Hct lub Ht hematokryt czyli gęstość krwi
Fe poziom żelaza
B lub biał. obecność białka w moczu
L obecność białych krwinek w moczu
E obecność krwinek czerwonych (erytrocytów) w moczu
C lub Glu obecność cukru (glukozy) w moczu
c.w. ciężar właściwy moczu
b.z. bez zmian (termin używany głównie przy badaniu moczu)
nb. nieobecne (termin używany głównie przy badaniu moczu)
IgG lub IgM stężenie immunologlobulin np. różyczki czy toksoplazmozy
odczyn Coombsa test wykrywający u przyszłej mamy przeciwciała odpornościowe, które występują w przypadku konfliktu serologicznego
GTT test przesiewowy obciążenia 50g glukozy
OGTT  test przesiewowy obciążenia 75g glukozy
HCV badanie na nosicielstwo antygenu wirusa żółtaczki typu C
HBs badanie na nosicielstwo antygenu wirusa żółtaczki typu B
OWA lub WR badanie wykrywające kiłę
AFP stężenie alfafetoproteiny
ASP, PHR lub FHR akcja serca płodu (badana zwykle od 14 tygodnia ciąży)
GS lub GSD pomiar pęcherzyka ciążowego
HC indeks płynu owodniowego
CRL  długość ciemieniowa dziecka (od czubka głowy do kości ogonowej)
HC obwód główki
BPD wymiar dwuciemieniowy (szerokość głowy od skroni do skroni)
TC  obwód klatki piersiowej
AC obwód brzucha dziecka
TBD wymiar poprzeczny klatki piersiowej
APBD wymiar przednio-tylny klatki piersiowej
FL długość kości udowej
Ruchy płodu wyczuwane zazwyczaj od 16 – 20 tygodnia ciąży.
Wysokość dna macicy. pomiar wysokości dna macicy (mierzony od szczytu kości łonowej, podany w centymetrach), informuje o wzroście macicy i prawidłowości rozwoju ciąży
Poł. mied. położenie miednicowe (oznacza, że płód ułożony jest w macicy głową do góry)
Poł. podł. gł. położenie podłużne główkowe (oznacza, że płód ułożony jest w macicy głową w dół) – prawidłowe w ostatnim trymestrze ciąży
Część przodująca płodu ustalona głowa lub pośladki płodu przyparte do wchodu miednicy (gotowość do porodu)


Kartę ciąży miej zawsze przy sobie

Karta przebiegu ciąży jest niezwykle ważna nie tylko podczas kolejnych kontroli i badań lekarskich, warto mieć ją zawsze przy sobie. W razie nagłego wypadku lub nieprzewidzianej sytuacji będzie stanowiła wskazówkę i źródło informacji dla specjalistów, którym wskaże drogę pomocy. Kiedy niespodziewanie wylądujesz w szpitalu, lekarz będzie miał pogląd na to, jakie badania zostały już przeprowadzone i z jakim rezultatem.

W razie wypadku, kiedy trzeba będzie działać szybko, brak karty przebiegu ciąży może narazić matkę i dziecko na sytuację zagrożenia życia i zdrowia, dlatego na wszelki wypadek należy nosić ją zawsze przy sobie.

Karta przebiegu ciąży jest wiarygodnym źródłem informacji, gdyż każdy wpis musi być potwierdzony pieczęcią i podpisem lekarza, który go wprowadził. Jest to bardzo ważny dokument, który koniecznie trzeba zabrać ze sobą do porodu.

Agnieszka Sobkiewicz
Redaktor naczelny portalu Promedycyna.pl - z branżą związana od ponad 5 lat.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.